תעודת אבני דרך מעוצבת אפרת שיין

תעודת אבני דרך מעוצבת אפרת שיין